logo logo logo
Świadczymy usługi w zakresie:

 • kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej wszelkich instytucji, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji, a przede wszystkim - podmiotów gospodarczych (także z kapitałem zagranicznym), poczynając - od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą (prowadzących uproszczone formy rozliczeń podatkowych) - po spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości);
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej, statusie prawnym itd.), z uwzględnieniem specyfiki wewnętrznych przepisów płacowych. W przypadkach wymaganych stosownymi przepisami sporządzamy i przekazujemy deklaracje ZUS w formie elektronicznej;
 • dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych. Reprezentujemy swoich zleceniodawców we wszystkich kontaktach z urzędami skarbowymi i organami ZUS;
 • przygotowanie i sporządzanie bilansów oraz niezbędnych dokumentów księgowych, do badania przez biegłych rewidentów;

Księgowość
 • sporządzanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie księgowości w pełnym zakresie,
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.
Kadry i płace
 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • nadzór nad szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i ewidencji obecności w pracy,
 • sporządzanie list płac (skrócone i szczegółowe),
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczek,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki i wynagrodzenia.
ZUS
 • przygotowanie, przekazanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających do ubezpieczeń,
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wraz z raportami - w tym RMUA,
 • rozliczenie zwolnień lekarskich wraz z kompletem dokumentacji,
 • wszystkie dokumenty rozliczeniowe, przekazywane są do ZUS w formie elektronicznej - poza obowiązującymi drukami składanymi w formie papierowej,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze,
 • wypełnienie wniosków do zasiłków wypłacanych przez ZUS,
 • sporządzanie korekt
Inne
 • rejestracja i likwidacja firmy,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych
 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z US lub ZUS,
 • sporządzanie not korygujących,
 • rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych firm wg potrzeb klienta,
 • oraz inne czynności związane z działalnością gospodarczą.
Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,6932 3,7678 0.55%
EUR 4,4872 4,5778 0.02%
CHF 4,1691 4,2533 0.13%
GBP 5,0691 5,1715 0.09%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: