logo logo logo
Opłaty związane z wniesieniem składnika majątku do spółki cywilnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 01.12.2020 r.
Przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Fiskusowi nie wolno nadużywać postępowań karnych skarbowych

Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Naczelnik urzędu skarbowego często występuje w podwójnej roli - organu podatkowego weryfikującego rozliczenia podatkowe i finansowego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawie nadużyć skarbowych. Może więc dojść do instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych tylko po to, aby zyskać więcej czasu na dochodzenie zapłaty podatku. Zanegował to NSA.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Wynagrodzenia i wpłaty do PPK na przełomie roku 2020/2021

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020 r.
Stosowanie przepisów w zakresie ustalenia właściwego momentu, w którym wpłaty do PPK w części finansowanej przez zatrudniającego są kosztem podatkowym, budziły wątpliwości. Z przepisów nie wynika bowiem, w którym miesiącu wpłaty te stają się należne. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021 r., autor: Agata Cieśla
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie z tej formy opodatkowania i decydujący o możliwości opłacania tego podatku kwartalnie. Więcej podatników niż dotychczas od stycznia 2021 r. ma również prawo skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów firmowych. Modyfikacje nie ominęły także stawek podatkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021 r., autor: Agata Cieśla
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego zeznanie to dotyczy. Ponieważ 28 lutego w 2021 r. przypada w niedzielę, to termin na złożenie PIT-28 za 2020 r. ulega przesunięciu na poniedziałek 1 marca 2021 r. Przed upływem terminu do złożenia zeznania powinni oni także dokonać zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego ryczałtu za grudzień 2020 r. albo za IV kwartał 2020 r. Zanim jednak ryczałtowiec złoży zeznanie, powinien najpierw prawidłowo ustalić w nim podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok

Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021 r., autor: Agata Cieśla
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z dniem 1 stycznia 2021 r. zostało również wprowadzonych szereg zmian do ustawy o pdof. Dotyczą one m.in. tzw. ułatwień covidowych, ulg i zwolnień przedmiotowych oraz amortyzacji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Jak usunąć braki skutkujące odrzuceniem skargi?

Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego na działania organów podatkowych musi spełniać określone wymogi formalne i być opłacona. W przeciwnym razie zostanie odrzucona. Zanim to jednak nastąpi, sąd ma obowiązek wyznaczyć termin na usunięcie uchybień czy uregulowanie wpisu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Sprzedaż kosmetyków a obowiązek oznaczenia kodem GTU w nowym JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021 r.
Obowiązek oznaczania w ewidencji dostawy towarów należących do grupy GTU "01" dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia. Oznaczenie to nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży produktów takich jak np. perfumy, kosmetyki czy też płyny do dezynfekcji, a więc produktów zawierających w swoim składzie alkohol skażony, tj. alkohol nieprzeznaczony do spożycia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych

Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
W celu zapewnienia podatnikom ochrony i umożliwienia prawidłowego przyporządkowania stawki VAT do towaru lub usługi, w ustawie o VAT znajduje się rozdział pt.: "Wiążąca informacja stawkowa". WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, WNT albo świadczenia usług. Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące WIS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020 r.
Świadczenia pracodawcy polegające na ufundowaniu pracownikom maseczek, czy przyłbic, jak również polegające na sfinansowaniu testów na koronawirusa nie następują w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/01/2021Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,6932 3,7678 0.55%
EUR 4,4872 4,5778 0.02%
CHF 4,1691 4,2533 0.13%
GBP 5,0691 5,1715 0.09%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: