logo logo logo
Cennik

Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności, liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria jak również różnorodność oczekiwań na podstawie podanych danych po wypełnieniu ankiety przedstawimy Państwu naszą ofertę.

Korzyści wynikające z powierzenia obsługi księgowej na zewnątrz firmy to przede wszystkim redukcja kosztów związanych z prowadzeniem samodzielnej obsługi księgowej, rezygnacja z wewnętrznych działów księgowości, powierzenie tych czynności firmie wykwalifikowanej.

Rozwiązanie to powoduje:

  • redukcje kosztów średnio o 40 % (w zależności od branży nawet do 60%)
  • uniknięcie nakładów związanych z utrzymaniem działu księgowości (stworzenie stanowiska pracy, zakup sprzętu, oprogramowania)
  • uniknięcie niezbędnych, istotnych wydatków poniesionych w celu prawidłowego funkcjonowania księgowości w firmie na prenumeratę prasy specjalistycznej, serwisów tematycznych, szkolenia stałe (zryczałtowane) koszty pozwalające planować przepływy pieniężne
  • przeniesienie odpowiedzialności za świadczone usługi na usługobiorcę

Nasze ceny mieszczą się na poziomie średnich cen stosowanych przez biura rachunkowe o podobnie wysokiej jakości usług. Są one uzgadniane negocjacyjnie - stosownie do pracochłonności, po szczegółowym ustaleniu ze zleceniodawcą zakresu usług. Zakres ten, zasady i warunki współpracy, a także wzajemne - wynikające z niej - zobowiązania, są określane w szczegółowej umowie, zabezpieczającej interesy obu stron.

Poniższe kwoty nie zawierają podatku VAT.


Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
Prowadzenie PKPiR wraz z wymaganymi ewidencjami oraz sporządzanie na jej podstawie deklaracji podatkowych – cena usługi uzależniona od liczby księgowanych w danym miesiącu pozycji księgowych oraz przedmiotu działalności firmy.

do 15 pozycji księgowych od 150 zł
do 50 pozycji księgowych od 250 zł
do 100 pozycji księgowych od 400 zł
do 150 pozycji księgowych od 550 zł

za każdy kolejny zapis 3 zł / poz..


Księga Handlowa
Prowadzenie ksiąg handlowych wraz z wymaganymi ewidencjami oraz sporządzanie na jej podstawie deklaracji podatkowych – cena usługi uzależniona od liczby zapisów w danym miesiącu oraz przedmiotu działalności firmy.

do 15 zapisów od 300 zł
do 50 zapisów od 615 zł
do 100 zapisów od 1.000 zł
do 150 zapisów od 1.400 zł

za każde kolejne 50 zapisów kwota będzie ustalana indywidualnie


Obsługa kadr i plac
Sporządzanie dokumentacji płacowej, podatkowej i ubezpieczeniowej dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych cena usługi – od 35 zł za każdą osobę.
Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,7867 3,8631 1.54%
EUR 4,4493 4,5391 0.84%
CHF 4,1344 4,2180 0.99%
GBP 4,8552 4,9532 0.59%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: